Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’escola CEIP Verge de Lluc al carrer
Autor/es Bauzà, Núria ; Caraballo, Silvia
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] En aquest article volem donar a conèixer com, al llarg d’aquest curs, hem incorporat el treball en el medi obert dins la nostra metodologia diària. Feim una breu descripció de la nostra escola i l’entorn on aquesta s’ubica, així com dels nostres pilars metodològics. Per acabar narram una de les sortides de barri a mode d’exemple per a donar a conèixer una part de la nostra feina. ; [spa] En este artículo queremos dar a conocer como, a lo largo de este curso, hemos incorporado el trabajo en el medio abierto dentro de nuestra metodología diaria. Hacemos una breve descripción de nuestro colegio y del entorno donde se ubica, así como de nuestros pilares metodológicos. Para terminar narramos una de las salidas de barrio a modo de ejemplo para dar a conocer nuestro trabajo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 402-409
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess