Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El projecte a21 de l’IES Joan Alcover
Autor/es Castell, Bartomeu Antoni
Matèries en català: Projecte educatiu
Matèries en castella: Proyecto educativo de centro
Matèries en anglès: Educational innovations
Resum-Abstract:  [cat] L’article relata la gestació, el desenvolupament i l’assoliment del projecte a21 de l’IES Joan Alcover, que es desplegà durant vuit anys a partir del curs 2013-14. Aquest projecte nasqué del consens entre la comunitat educativa del centre amb l’objectiu de potenciar el procés d’ensenyament i aprenentatge a través de la millora dels canals de comunicació, de la coordinació en els processos d’avaluació i del desenvolupament d’aprenentatges en contextos reals. ; [spa] El artículo relata la gestación, desarrollo y logro del proyecto a21 del IES Joan Alcover, que se desplegó durante ocho años a partir del curso 2013-14. El proyecto nació del consenso de la comunidad educativa del centro con el objetivo de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la mejora de los canales de comunicación, de la coordinación en los procesos de evaluación y del desarrollo de aprendizajes en contextos reales.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 376-390
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess