Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Doctorat en Educació a la Universitat de les Illes Balears. Tesis doctorals llegides durant el curs 2020-2021
Autor/es Cabellos, Albert
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears ; Tesis i dissertacions acadèmiques
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Tesis doctorales -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands ; Dissertations, Academic
Resum-Abstract:  [cat] L’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears és la unitat que s’encarrega de gestionar i organitzar els estudis de doctorat. Des del curs 2013-2014 el programa en Educació és un dels 24 que s’ofereixen i, durant el darrer any acadèmic (2020-2021), es llegiren 8 tesis doctorals. Aquestes versen sobre temes com la gestió del currículum educatiu, els sentiments vinculats al voluntariat sociosanitari, la presència de l’educació artística a l’educació infantil, la influència de la premsa de guerra en l’educació de l’exèrcit republicà a la Guerra Civil espanyola, les polítiques actives de formació i ocupació a les Balears, la validació d’un programa familiar basat en l’evidència per a la promoció de l’autonomia individual d’adults majors, l’autogestió de l’asma en pacients pediàtrics i l’avaluació de l’eficàcia d’un programa familiar de prevenció universal basat en l’evidència. En aquest article es farà un breu repàs de cada una d’aquestes tesis doctorals. ; [eng] La Escuela de Doctorado de la Universidad de las Illes Balears es la unidad que se encarga de gestionar y organizar los estudios de doctorado. Desde el curso 2013-2014 el programa en Educación es uno de los 24 que se ofrecen y, durante el último año académico (2020-2021), se leyeron 8 tesis doctorales. Estas versan sobre temas como la gestión del currículum educativo, los sentimientos vinculados al voluntariado sociosanitario, la presencia de la educación artística en Educación Infantil, la influencia de la prensa de guerra en la educación del ejército republicano en la Guerra Civil española, las políticas activas de formación y ocupación en las Balears, la validación de un programa familiar basado en la evidencia para la promoción de la autonomía individual de adultos mayores, la autogestión del asma en pacientes pediátricos y la evaluación de la eficacia de un programa familiar de prevención universal basado en la evidencia. En este artículo se hará un breve repaso de cada una de estas tesis doctorales.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 334-344
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess