Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi del tractament de la salut en el currículum educatiu d’Educació Física a l’educació primària de les Illes Balears
Autor/es Gelabert, Jaume ; Muntaner, Adrià
Matèries en català: Educació física
Matèries en castella: Educación física
Matèries en anglès: Physical education and training
Resum-Abstract:  [cat] La salut es presenta com un pilar fonamental de la societat, i és un important objecte d’estudi que s’ha introduït en l’educació i concretament en l’àrea d’Educació Física. La present recerca té com a objectiu analitzar el tractament de la salut en el currículum educatiu de les Illes Balears, considerant la salut física, psicològica i social. L’estudi conclou mostrant l’elevada rellevància que el currículum general dona a la salut a través dels objectius i les competències. El currículum d’Educació Física aborda les tres dimensions de la salut amb els objectius, encara que, en els continguts, en els criteris d’avaluació i en els estàndards d’aprenentatge, la salut física obté una major rellevància envers les altres dimensions ; [spa] La salud se presenta como un pilar fundamental de la sociedad, siendo un importante objeto de estudio que se ha introducido en la educación y concretamente en el área de Educación Física. La presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento de la salud en el currículo educativo de las Islas Baleares, considerándose la salud física, psicológica y social. El estudio concluye mostrando la elevada relevancia que el currículo general da a la salud a través de los objetivos y las competencias. El currículo de Educación Física aborda las tres dimensiones de la salud con los objetivos, aunque en los contenidos, en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje, la salud física presenta una mayor relevancia
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 308-322
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess