Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació postural a l’educació primària. Programa d’educació postural escolar (PEPE)
Autor/es Palou, Pere ; Salas, Maria Isabel ; González, Rosa ; Muntaner, Adrià ; Borràs, Pere Antoni ; Cantallops, Jaume ; Vidal Conti, Josep
Matèries en català: Educació primària ; Dorsàlgia -- Educació primària
Matèries en castella: Educación primaria ; Dorsalgia -- Educación primaria
Matèries en anglès: Education, Preschool ; Backache -- Education
Resum-Abstract:  [cat] El mal d’esquena és un dels problemes de salut més importants a tot el món. Aquest dolor a la zona lumbar s’inicia durant la infància i s’intensifica al llarg de l’adolescència i l’edat adulta, i és un problema important per a la salut pública en qualsevol etapa de la vida. Encara que l’evidència científica prèvia ha considerat l’exercici per a la prevenció del dolor lumbar com una eina efectiva a edats primerenques, altres estratègies, com les intervencions comportamentals, són escasses. En aquest context, les escoles són un espai favorable per a la intervenció en la prevenció del dolor i la promoció de la salut de l’esquena. Tot i que el coneixement sobre les causes del mal d’esquena, en si mateix, no és un indicador de canvi de comportament, s’ha demostrat que és necessari per iniciar el procés que pot conduir a un canvi positiu en aquesta malaltia. Per tant, el projecte PEPE té com a objectiu estudiar els efectes d’una intervenció educativa postural de tres mesos sobre la salut de l’esquena en escolars, a més d’examinar l’efectivitat de la intervenció sobre els mestres ; [spa] El dolor de espalda es uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial. Este dolor en la zona lumbar se inicia durante la infancia y se intensifica a lo largo de la adolescencia y la edad adulta, siendo un problema importante para la salud pública en cualquier etapa de la vida. Aunque la evidencia científica previa ha considerado el ejercicio para la prevención del dolor lumbar como una herramienta efectiva a edades tempranas, otras estrategias, como las intervenciones comportamentales, son escasas. En este contexto, las escuelas son un espacio favorable para la intervención en la prevención del dolor y la promoción de la salud de la espalda. Aunque el conocimiento sobre las causas del dolor de espalda, en sí mismo, no es un indicador de cambio de comportamiento, se ha demostrado que es necesario para iniciar el proceso que puede conducir a un cambio positivo en esta enfermedad. Por lo tanto, el proyecto PEPE tiene como objetivo estudiar los efectos de una intervención educativa postural de tres meses sobre la salud de la espalda en escolares, además de examinar la efectividad de la intervención sobre los maestros.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 294-306
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess