Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El programa centres educatius promotors de la salut (CEPS)
Autor/es Tejera, Elena ; Ramos, Maria ; Serra, Margalida
Matèries en català: Educació sanitària -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación sanitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: Health education -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  [cat] La promoció i l’educació per a la salut esdevé un element central a l’àmbit educatiu actual i, per tant, requereix un tractament transversal a totes les etapes educatives i un compromís de tots els components de la comunitat educativa, de l’entorn escolar, de l’Administració educativa i sanitària i del conjunt de la societat. El Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) ha impulsat, des de 2014, el treball en promoció de la salut, els projectes de salut i les comissions de salut en centres educatius de les Illes Balears, i ha facilitat la formació permanent del professorat per a l’adquisició de coneixements i actituds en promoció i educació per a la salut en matèria educativa i la transferència a l’aula i al centre. ; [spa] La promoción y la educación para la salud se convierte en un elemento central en el ámbito educativo actual y, por tanto, requiere un tratamiento transversal en todas las etapas educativas y un compromiso de todos los componentes de la comunidad educativa, del entorno escolar, de la Administración educativa y sanitaria y del conjunto de la sociedad. El Programa Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) ha impulsado, desde 2014, el trabajo en promoción de la salud, los proyectos de salud y las comisiones de salud en centros educativos de las Islas Baleares, y ha facilitado la formación permanente del profesorado para la adquisición de conocimientos y actitudes en promoción y educación para la salud en materia educativa y la transferencia al aula y al centro.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 278-292
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess