Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’escola rural a l’illa de Menorca. Crònica d’un reconeixement immerescudament ajornat
Autor/es Sintes, Adolf
Matèries en català: Escoles rurals -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Escuelas rurales -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Menorca
Matèries en anglès: Rural schools -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  [cat] La implantació de les escoles rurals representà un punt d’inflexió rellevant en la formació de la pagesia menorquina, que en generacions anteriors no havia tingut gaires possibilitats de trepitjar una aula. Malgrat ser la “parenta pobra” del sistema educatiu, l’escola rural feu una contribució inestimable en la lluita contra la xacra de l’analfabetisme i en favor de la instrucció de la gent del camp. Tot i haver arribat a ser fins a divuit les escoles rurals establertes arreu de l’illa i malgrat el paper essencial acomplert, la seva tasca ha estat força ignorada o menystinguda en el relat de la historiografia menorquina de l’educació. ; [spa] La implantación de las escuelas rurales representó un punto de inflexión significativo en la formación del campesinado menorquín, que en generaciones anteriores había tenido escasas posibilidades de pisar un aula. A pesar de haber sido la “pariente pobre” del sistema educativo, la escuela rural hizo una contribución inestimable en la lucha contra la lacra del analfabetismo y en favor de la instrucción de la gente del campo. Pese a que llegaron a ser hasta dieciocho las escuelas rurales establecidas a lo largo de la isla y pese al papel esencial desempeñado, su labor ha sido muy ignorada o desestimada en el relato de la historiografía menorquina de la educación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 256-266
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess