Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La segregació escolar a Mallorca i bones pràctiques per aconseguir escoles més diverses
Autor/es Mas, Emylse
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Mallorca
Matèries en anglès: Education -- Balearic Islands -- Spain -- Majorca
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article dona resposta a qüestions sobre el fenomen de la segregació escolar a les Illes Balears, un dels principals reptes educatius actuals. En primer lloc, s’ha realitzat una revisió bibliogràfica sobre la problemàtica de la segregació escolar, les causes i les conseqüències. A continuació, s’han analitzat les mesures que implementen alguns municipis a Mallorca que estan superant la segregació. Tercer, s’investiguen les dificultats de determinats municipis per implementar mesures contra la segregació. Finalment, s’aporten propostes per millorar el sistema d’adjudicació de places escolars. L’anàlisi se centra en sis centres educatius de tres municipis de referència de l’illa de Mallorca. Els resultats obtinguts apunten que la segregació escolar és un fenomen que incrementa la desigualtat. També es mostren exemples d’èxit en la implementació de programes de repartiment de l’alumnat i es proposen mesures per minvar la segregació escolar. Les dades utilitzades provenen d’una investigació qualitativa realitzada a docents de centres educatius i responsables municipals d’educació durant el curs escolar 2020-2021. ; [spa] Este artículo da respuesta a cuestiones sobre el fenómeno de la segregación escolar en las Islas Baleares, uno de los principales retos educativos actuales. En primer lugar, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la problemática de la segregación escolar, las causas y las consecuencias. A continuación, se han analizado las medidas que implementan algunos municipios en Mallorca que están superando la segregación. Tercero, se investigan las dificultades de determinados municipios para implementar medidas contra la segregación. Finalmente, se aportan propuestas para mejorar el sistema de adjudicación de plazas escolares. El análisis se centra en seis centros educativos de tres municipios de referencia de la isla de Mallorca. Los resultados obtenidos apuntan a que la segregación escolar es un fenómeno que incrementa la desigualdad. También se muestran ejemplos de éxito en la implementación de programas de reparto del alumnado y se proponen medidas para disminuir la segregación escolar. Los datos utilizados provienen de una investigación cualitativa realizada a docentes de centros educativos y responsables municipales de educación durante el curso escolar 2020-2021.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 216-230
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess