Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El CEIP Es Secar de la Real. L’inici d’un procés de transformació
Autor/es Riutort, Albert
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] La intenció d’aquest article no és altra que donar a conèixer la situació organitzativa i metodològica en què es troba el CEIP Es Secar de la Real i el projecte que l’actual equip directiu hem plantejat per al quadrienni 2020-2024 amb el suport de l’equip docent. Així mateix, també pretén incidir, en la mesura de les seves possibilitats, en la concepció que té del centre el barri des Secar de la Real, i estendre la mà per establir una relació més estreta i propera. ; [spa] La intención del presente artículo no es otra que dar a conocer la situación organizativa y administrativa en la que se encuentra el CEIP Es Secar de la Real y el proyecto que el actual equipo directivo hemos planteado para el cuatrienio 2020-2024 con el apoyo del equipo docente. Asimismo, también pretende incidir, en la medida de sus posibilidades, en la concepción que se tiene del centro desde el barrio del Secar de la Real, y tender la mano para establecer una relación más estrecha y cercana
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 200-214
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess