Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     EDEMIND. Educació emocional i atenció plena (mindfulness) a l’IES Calvià
Autor/es Miralles, Margalida
Matèries en català: Atenció plena -- Illes Balears ; Educació secundària obligatòria
Matèries en castella: Atención plena -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación Secundaria Obligatoria
Matèries en anglès: Mindfulness (Psychology) -- Spain -- Illes Balears ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Calvià
Resum-Abstract:  [cat] És ben conegut que el desenvolupament de les competències emocionals dels alumnes és imprescindible per a un bon assoliment de les competències més acadèmiques, i és vital per a un desenvolupament integral dels joves. A l’IES Calvià, un grup de professors formats hem elaborat un programa dirigit a la nostra comunitat educativa. Es basa en una gestió integral del centre i es treballa no només a l’aula en un horari definit, sinó també amb els professors i les famílies. És un projecte en revisió permanent i canvi continu en què els pilars són l’educació emocional, l’atenció plena (mindfulness), la justícia restaurativa, la tutoria entre iguals i l’orientació acadèmica i professional. ; [spa] Es bien conocido que el desarrollo de las competencias emocionales de los alumnos es imprescindible para un buen logro de las competencias más académicas, y es vital para un desarrollo integral de los jóvenes. En el IES Calvià, un grupo de profesores formados hemos elaborado un programa dirigido a nuestra comunidad educativa. Se basa en una gestión integral del centro y se trabaja no solo en el aula en un horario definido, sino también con los profesores y las familias. Es un proyecto en revisión permanente y cambio continuo donde los pilares son la educación emocional, la atención plena (mindfulness), la justicia restaurativa, la tutoría entre iguales y la orientación académica y profesional
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 184-197
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess