Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El dret a l’educació digital: desenvolupament normatiu a les Illes Balears
Autor/es Martínez, Mercedes
Matèries en català: Tecnologia educativa -- Illes Balears ; Sistema educatiu -- Illes Balears
Matèries en castella: Tecnología educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Enseñanza, Sistemas de
Matèries en anglès: Educational technology -- Spain -- Balearic Islands ; Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball analitza des d’una perspectiva juridiconormativa el dret a l’educació digital, la importància del qual ha deixat palesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Després d’una introducció inicial sobre la competència digital, i partint del marc normatiu vigent, analitzarem com es preveu en aquests moments la competència digital en els currículums de les distintes etapes educatives. ; [spa] Este trabajo analiza, desde una perspectiva jurídiconormativa, el derecho a la educación digital. Su importancia ha quedado patente durante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Después de una introducción inicial sobre la competencia digital, y partiendo del marco normativo vigente, analizaremos como se prevé en estos momentos la competencia digital en los currículums de las distintas etapas educativas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 152-164
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess