Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els programes de reforç, orientació i suport (PROA)
Autor/es Escoda, Marta ; Pérez, Miguel Ángel ; Taltavull, Magdalena
Matèries en català: Programes de millora de l'escola -- Illes Balears ; Educació -- Illes Balears ; Programas de mejora de la eficacia escolar -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: School improvement programs -- Spain -- Balearic Islands ; Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Reflexió sobre els programes de reforç, orientació i suport (PROA), un programa d’àmbit estatal aplicat en el context de les Illes Balears. Es fa una revisió històrica del que han estat aquests programes des dels seus inicis fins a l’actualitat. En primer lloc, s’analitzen els primers anys en els quals s’inicia el PROA, des del 2005 fins al 2011. En segon lloc, s’analitza la reactivació del PROA dels anys 2017 al 2020, moment en què, a més del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) realitzat durant el curs escolar, també s’inicia el PAE d’estiu. En tercer lloc, s’analitza el PROA+ del curs 2020-2021, un programa dirigit a compensar les desigualtats provocades per la crisi sanitària. En els diferents apartats, també es tenen en compte altres programes que la nostra comunitat autònoma va posar en marxa amb objectius semblants al PROA. Finalment, a mode de conclusió, s’extreuen aspectes positius i de millora de cara a l’elaboració de programes de reforç, orientació i suport de futur. ; [spa] Reflexión sobre los programas de refuerzo, orientación y apoyo (PROA), un programa de ámbito estatal aplicado en el contexto de las Illes Balears. Se hace una revisión histórica de lo que han sido estos programas desde sus inicios hasta la actualidad. En primer lugar, se analizan los primeros años en los que se inicia el PROA, desde 2005 hasta 2011. En segundo lugar, se analiza la reactivación del PROA en los años 2017 a 2020, momento en que, además del Programa de Acompañamiento Escolar (PAE) realizado durante el curso escolar, también se inicia el PAE de verano. En tercer lugar, se analiza el PROA+ del curso 2020-2021, un programa dirigido a compensar las desigualdades provocadas por la crisis sanitaria. En los diferentes apartados, también se tienen en cuenta otros programas que nuestra comunidad autónoma puso en marcha con objetivos similares al PROA. Finalmente, a modo de conclusión, se extraen aspectos positivos y de mejora de cara a la elaboración de programas de refuerzo, orientación y apoyo de futuro.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 138-151
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess