Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un dels efectes de la COVID-19: l’aturada en l’increment de la matrícula escolar de l’alumnat estranger
Autor/es Vidaña, Luis
Matèries en català: Estudiants estrangers -- Illes Balears ; Pandèmia de COVID-19, 2020- Illes Balears ; Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Estudiantes estranjeros -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Epidemias ; COVID-19 -- Aspectos educativos
Matèries en anglès: Students, Foreign -- Spain -- Balearic Islands ; COVID-19 Pandemic, 2020- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic ; Education -- spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Durant els anys 2020 i 2021, el sistema educatiu de les Illes Balears ha estat sotmès a una situació d’excepcionalitat motivada per la COVID-19. A través de les dades de la matrícula de l’alumnat durant el curs 2020-2021 s’observa una baixada del nombre d’alumnes estrangers, un fet diferencial en relació amb els cursos anteriors. Al llarg de l’article s’analitzen les diferents variables que mostren l’evolució de l’alumnat estranger durant el darrer curs escolar: en xifres absolutes, per sexe, la seva distribució per tipologia d’ensenyaments i de centres educatius, la distribució per illes i la variable de la nacionalitat: les àrees mundials d’origen, els països més significatius des del punt de vista quantitatiu i, finalment, l’inventari per nacionalitat i la seva localització per illes. ; [spa] Durante los años 2020 y 2021, el sistema educativo de las Islas Baleares ha estado sometido a una situación de excepcionalidad motivada por la COVID-19. A través de los datos de matrícula del alumnado durante el curso 2020-2021 se observa una bajada del número de alumnos extranjeros, un hecho diferencial con relación a los cursos anteriores. A lo largo del artículo se analizan las diferentes variables que muestran la evolución del alumnado extranjero durante el último curso escolar: en cifras absolutas, por sexo, su distribución por tipo de enseñanza y de centros educativos, la distribución por islas y la variable de la nacionalidad: las áreas mundiales de origen, los países más significativos desde el punto de vista cuantitativo y, por último, el inventario por nacionalidad y su localización por islas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 120-136
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess