Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La formació professional a les Balears. Un tast des de l’orientació acadèmica i professional
Autor/es Mas, Lluc
Matèries en català: Formació professional -- Illes Baleares
Matèries en castella: Formación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Vocational education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén mostrar la situació de la formació professional a les Illes Balears més enllà de les dades purament estadístiques, centrant l’atenció en tot allò que fa referència a aquesta oferta formativa. Un itinerari que va des del més elemental, com és la formació professional bàsica, fins als estudis superiors, tant els de grau universitari com els corresponents als cicles formatius de grau superior, i fa menció a un conjunt de millores realitzades al llarg d’aquests darrers anys, tenint en compte les que properament permetran la LOMLOE i la nova llei d’FP. ; [spa] Este trabajo pretende mostrar la situación de la Formación Profesional en las Islas Baleares más allá de datos puramente estadísticos, centrando la atención en todo lo referente a esta oferta formativa. Un itinerario que va desde lo más elemental, como es la formación profesional básica, hasta los estudios superiores, tanto los de grado universitario como los correspondientes a los ciclos formativos de grado superior, y haciendo referencia a un conjunto de mejoras realizadas a lo largo de estos últimos años, teniendo en cuenta las que próximamente permitirán la LOMLOE y la nueva Ley de FP.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 98-118
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess