Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de l’eficàcia de les mesures de contenció adoptades pels centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el curs 2020-2021 per prevenir el contagi de la COVID-19 entre el seu alumnat
Autor/es Garí, Rut
Matèries en català: Educació ; COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Educación ; COVID-19
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease) ; Education
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén posar en relleu l’eficàcia de les mesures de contenció per fer front a la COVID-19 adoptades pels centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el curs 2020-2021. Es presenta una anàlisi de les dades relatives als casos positius entre l’alumnat des del punt de vista territorial i per tipus d’ensenyament i etapa educativa. Les dades globals d’aquesta anàlisi es comparen amb les de la població no escolaritzada limitades al mateix període de temps, per fer constar les semblances i diferències de propagació de la COVID-19 entre les dues subpoblacions. ; [spa] Aquest treball pretén posar en relleu l’eficàcia de les mesures de contenció per fer front a la COVID-19 adoptades pels centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el curs 2020-2021. Es presenta una anàlisi de les dades relatives als casos positius entre l’alumnat des del punt de vista territorial i per tipus d’ensenyament i etapa educativa. Les dades globals d’aquesta anàlisi es comparen amb les de la població no escolaritzada limitades al mateix període de temps, per fer constar les semblances i diferències de propagació de la COVID-19 entre les dues subpoblacions.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 68-81
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess