Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Abordant la desigualtat educativa: el rol de la pedagogia, el currículum i les creences docents
Autor/es Tarabini, Aina
Matèries en català: Educació ; Pedagogia
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Pedagogy ; Education
Resum-Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 16-31
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess