Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La importància del professional de la psicologia educativa en temps de pandèmia
Autor/es De Jesús, Shannon ; Ribas, Juana María ; González, Victoria ; Frías, Cinthia ; Joy, Pere Antoni
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia) ; Psicòlegs escolars ; Pandèmia
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease) ; School psychologists ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] La crisi sanitària produïda per la covid-19 pràcticament ha paralitzat el món. Milions de persones s’han vist confinades a les seves llars amb el desafiament de seguir la seva activitat de forma no presencial. Des de la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març a Espanya, educadors, educands i famílies s’han vist obligats a adoptar precipitadament un aprenentatge digital que, en moltes ocasions, ha resultat complicat. Per això, els principals actors del sistema educatiu han sofert diferents conseqüències psicològiques en les quals el/ la psicòleg/òloga educatiu/va no ha pogut intervenir prou. Analitzam la importància del professional de la psicologia de l’educació en temps de pandèmia, comprovant el seu paper fonamental en l’acompanyament i en el suport dels diferents agents educatius durant les diferents etapes a les quals s’han enfrontat. ; [spa] La crisis sanitaria producida por la covid-19 prácticamente ha paralizado el mundo. Millones de personas se han visto confinadas en sus hogares con el desafío de seguir su actividad de forma no presencial. Desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo en España, educadores, educandos y familias se han visto obligados a adoptar precipitadamente un aprendizaje digital que, en muchas ocasiones, ha resultado complicado. Por ello, los principales actores del sistema educativo han sufrido diferentes consecuencias psicológicas en las que el/la psicólogo/a educativo/a no ha podido intervenir suficientemente. Analizamos la importancia del profesional de la Psicología de la Educación en tiempos de pandemia, comprobando su papel fundamental en el acompañamiento y en el apoyo de los diferentes agentes educativos durante las diferentes etapas a las que se han enfrentado.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 436-457
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess