Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Adaptació dels processos formatius de la FP a una situació de confinament. Centre integrat de formació professional Son Llebre
Autor/es Aguiló, Lola ; Díaz, Pilar ; Rosselló, Carol ; Salvà, Beni ; Poquet, Margalida
Matèries en català: Formació professional ; COVID-19 (Malaltia) ; Pandèmia
Matèries en castella: Formación profesional ; COVID-19
Matèries en anglès: Vocational education ; COVID-19 (Disease) ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] El Centre Integrat de Formació Professional Son Llebre és un centre de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat, específic de l’àrea professional de l’Atenció Social. La diversitat de l’alumnat i persones usuàries té la mateixa finalitat: obtenir una titulació que acrediti un grau determinat de professionalitat. L’adaptació dels processos formatius i de les pràctiques professionals a partir de la crisi generada per la Covid-19 ha suposat un repte, on s’ha evidenciat la necessitat i la importància de la coordinació. ; [spa] El Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre es un centro de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad, específico del área profesional de la Atención Social. La diversidad de alumnado y personas usuarias tiene la misma finalidad: obtener una titulación que acredite un grado determinado de profesionalidad. La adaptación de los procesos formativos y de las prácticas profesionales a partir de la crisis generada por la Covid-19 ha supuesto un reto, donde se ha evidenciado la necesidad y la importancia de la coordinación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 412-423
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess