Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació a casa més enllà del confinament
Autor/es Imbernón, Francesc
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia) ; Educació -- Participació dels pares ; Pandèmia
Matèries en castella: COVID-19 -- Aspectos educativos ; Relaciones padres-profesores
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease) ; Education -- Parent participation ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquesta pandèmia ens va portar moltes reflexions sobre estar a casa amb els infants i, una d’important, per fer veure que l’educació és una cosa que afecta tothom, no només l’escola, les aules i els docents. I era també una prova de veure com estimem i tractem els fills i filles. Va quedar clar que l’educació no és sinònim d’escolarització. I que aquesta educació fora de l’escola influeix en molts hàbits, comportaments, formes de veure la realitat i el temps d’oci. Va ser un bon moment per repensar tot això i veure la implicació externa a l’escola del context que l’envolta i, també, per desenvolupar l’estima i repensar el món que volem per als infants i adolescents. I tothom coincidia que això ho podrem fer si som capaços de fer servir l’educació, dins i fora de la institució educativa, per millorar les persones i el context on es desenvolupen. ; [spa] Esta pandemia nos ha traído muchas reflexiones sobre estar en casa con los niños y niñas y, una importante, para hacer ver que la educación es una cosa que afecta a todos, no solo a la escuela, las aulas y los docentes. Y era también una prueba de ver cómo queremos y tratamos los hijos e hijas. Quedó claro que la educación no es sinónimo de escolarización. Y que esta educación fuera de la escuela influye en muchos hábitos, comportamientos, formas de ver la realidad y el tiempo de ocio. Fue un buen momento para repensar todo esto y ver la implicación externa a la escuela del contexto que la envuelve y, también, para desarrollar la estima y repensar el mundo que queremos para la infancia y adolescencia. Y todo el mundo coincidía en que esto lo podríamos hacer si éramos capaces de utilizar la educación, dentro y fuera de la institución educativa, para mejorar las personas y el contexto donde se desarrollan.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 396-401
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess