Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Calvià, municipi compromès amb l’educació afectiva i sexual
Autor/es Sedano, Sandra
Matèries en català: Relacions humanes ; Educació -- Illes Balears -- Calvià ; Educació sexual ; Pandèmia
Matèries en castella: Relaciones interpersonales ; Educación -- Baleares -- Mallorca (Calvià) ; Educación sexual de los jóvenes
Matèries en anglès: Interpersonal relations ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Calvià ; Sex instruction ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] El Servei d’Igualtat de l’Ajuntament de Calvià ha engegat un estudi sobre els coneixements i la percepció de l’educació afectiva i sexual i de prevenció de les violències masclistes al municipi de Calvià. Aquesta diagnosi sorgeix de la necessitat de saber si la feina que fan als centres educatius tant el professorat com les entitats externes, i mitjançant els programes de l’Ajuntament, en aquesta matèria, cobreix les mancances i les necessitats de la comunitat educativa. A través de la Subcomissió de Prevenció de les Violències Masclistes que lidera el consistori, es va detectar la urgència d’elaborar un pla de coeducació afectiva i sexual que donàs resposta a allò que l’alumnat, el professorat, les famílies i la ciutadania de Calvià en general demanaven. ; [spa] El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Calvià ha puesto en marcha un estudio sobre los conocimientos y la percepción de la educación afectiva y sexual y de prevención de las violencias machistas en el municipio de Calvià. Este diagnóstico surge de la necesidad de saber si el trabajo que se está haciendo en los centros educativos, tanto por parte del profesorado como por entidades externas y a través de los programas del ayuntamiento en esta materia, cubre las carencias y las necesidades de la comunidad educativa. A través de la Subcomisión de Prevención de las Violencias Machistas que lidera el consistorio, se detectó la urgencia de elaborar un plan de coeducación afectiva y sexual que diese respuesta a aquello que el alumnado, el profesorado, las familias y Calvià en general estaban demandando.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 374-385
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess