Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sextima! Experiència d’Educació Afectiva i Sexual a Eivissa
Autor/es Alvite, Belén
Matèries en català: Relacions humanes ; Educació -- Illes Balears -- Eivissa ; Educació sexual ; Pandèmia
Matèries en castella: Relaciones interpersonales ; Educación -- Baleares -- Ibiza ; Educación sexual de los jóvenes
Matèries en anglès: Interpersonal relations ; Education ; Sex instruction ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Sextima! és un programa d’educació afectivosexual que es va posar en marxa a Eivissa el curs 2014-15. Va començar aplicant-se al 100 per cent de la població adolescent escolaritzada entre primer i quart d’ESO. Amb un pretest i un posttest, Sextima! es va convertir en el primer programa d’aquestes característiques avaluable en el nostre context. Després de sis cursos d’aplicació, 11.292 alumnes han participat en aquesta iniciativa del Consell d’Eivissa. ; [spa] Sextima! es un programa de educación afectivosexual que se puso en marcha en Ibiza el curso 2014-15. Empezó aplicándose al 100 por cien de la población adolescente escolarizada entre primero y cuarto de ESO. Con un pretest y un posttest, Sextima! se convirtió en el primer programa de estas características evaluable en nuestro contexto. Después de seis cursos de aplicación, 11.292 alumnos han participado en esta iniciativa del Consell d’Eivissa.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 360-372
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess