Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una proposta de coeducació afectivosexual amb perspectiva feminista a l’IES Josep Font i Trias
Autor/es Cassanyes, Aina ; Izquierdo, Laura
Matèries en català: Relacions humanes ; Educació sexual ; Pandèmia
Matèries en castella: Relaciones interpersonales ; Educación sexual de los jóvenes
Matèries en anglès: Interpersonal relations ; Education ; Sex instruction ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article dona a conèixer un model educatiu fonamental per promoure un vertader canvi social i cultural en les relacions afectivosexuals a l’adolescència, que és la base d’una societat menys violenta, més constructiva i igualitària: la coeducació afectivosexual. Es descriu el projecte de coeducació afectivosexual duit a terme a l’IES Josep Font i Trias (Esporles), el curs 2019-20, desenvolupat a partir de quatre línies estratègiques d’intervenció: Dona i drets humans, Educació afectivosexual, Diversitat afectivosexual i Comissió d’Alumnat per la Igualtat. ; [spa] El presente artículo da a conocer un modelo educativo fundamental para promover un verdadero cambio social y cultural en las relaciones afectivo-sexuales en la adolescencia, que es la base de una sociedad menos violenta, más constructiva e igualitaria: la coeducación afectivo-sexual. Se describe el proyecto de coeducación afectivo-sexual llevado a cabo en el IES Josep Font i Trias (Esporles), el curso 2019-20, desarrollado a partir de cuatro líneas estratégicas de intervención: Mujer y derechos humanos, Educación afectivo-sexual, Diversidad afectivo-sexual y Comisión de Alumnado por la Igualdad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 348-359
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess