Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sex Education a l’IES Antoni Maura: entre n’Otis i la doctora Milburn
Autor/es Franco, Marta ; Homar, Maria
Matèries en català: Relacions humanes ; Educació ; Educació sexual ; Pandèmia
Matèries en castella: Relaciones interpersonales ; Sociología de la educación ; Educación sexual de los jóvenes
Matèries en anglès: Interpersonal relations ; Education ; Sex instruction ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén posar de manifest la importància de la transversalitat de l’educació afectivosexual en el desenvolupament integral de la competència social i cívica del nostre alumnat, a partir de l’experiència al nostre centre. Per fer-ho, hem de capgirar la idea d’una educació afectivosexual reduïda a impartir uns continguts de forma puntual i des d’un punt de vista focalitzat en la prevenció d’embarassos no desitjats i en la propagació de malalties. Volem crear un nou paradigma en què la prioritat sigui el vincle real amb l’alumnat per ajudar-lo a desenvolupar una autoestima que li permeti establir relacions interpersonals sanes, basades en el respecte i l’empatia. ; [spa] Este trabajo pretende poner de manifiesto la importancia de la transversalidad de la educación afectivosexual en el desarrollo integral de la competencia social y cívica de nuestro alumnado, a partir de la experiencia en nuestro centro. Para llevarlo a cabo, tenemos que darle la vuelta a la idea de una educación afectivo-sexual reducida a impartir unos contenidos de forma puntual y desde un punto de vista focalizado en la prevención de embarazos no deseados y en la propagación de enfermedades. Queremos crear un nuevo paradigma en el que la prioridad sea el vínculo real con el alumnado para así ayudarle a desarrollar una autoestima que le permita establecer relaciones interpersonales sanas, basadas en el respeto y la empatía.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 334-346
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess