Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     El programa d’educació afectiva i sexual «Amb tots els sentits»
Autor/es Aranguren, Rosa M. ; Tomàs, Antònia M. ; Ordinas, Margalida
Matèries en català: Educació sexual ; Pandèmia
Matèries en castella: Educación sexual de los jóvenes
Matèries en anglès: Sex instruction ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] En aquest article es presenta una síntesi de l’educació sexual en el context de la nostra comunitat autònoma. S’hi indica el marc teòric utilitzat en l’elaboració del programa d’educació afectiva i sexual «Amb tots els sentits », els objectius, l’estructura, els materials didàctics i els recursos educatius que ofereix. També s’hi exposa la metodologia d’avaluació utilitzada i la situació actual del programa. ; [spa] En este artículo se presenta una síntesis de la educación sexual en el contexto de nuestra comunidad autónoma. Se indica el marco teórico utilizado en la elaboración del programa de educación afectiva y sexual «Amb tots els sentits», los objetivos, la estructura, los materiales didácticos y los recursos educativos que ofrece. También se expone la metodología de evaluación utilizada y la situación actual del programa.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 316-332
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess