Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El camí envers una coeducació conscient. Els serveis d’atenció educativa infantil (0-3 anys) de Menorca volem ser serveis de coeducació
Autor/es Truyol, Laura ; Gomila, Cristina
Matèries en català: Escoles bressol -- Illes Balears -- Menorca ; Pandèmia
Matèries en castella: Educación infantil
Matèries en anglès: Education, Preschool -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] El Servei d’Atenció Educativa Infantil (SAEI) del CIME, que duu a terme activitats d’acompanyament a la criança, començà fa uns anys un programa anomenat «Educar en la cultura de la igualtat de gènere». Aquest programa nasqué de la necessitat cultural, educativa i social d’aportar recursos i criteris als centres d’educació infantil de primer cicle i als destinataris, eines que els facilitessin l’educació dels infants en la comprensió de la realitat sobre la diversitat de gènere i en el respecte en la igualtat des del naixement. Creiem fermament en la coeducació dins els centres i, per això, iniciem un llarg camí de formació i transformació. ; [spa] El Servicio de Atención Educativa Infantil (SAEI) del CIME, que realiza actividades de acompañamiento en la crianza, puso en marcha hace unos años un programa llamado «Educar en la cultura de la igualtat de gènere». Este programa surge de la necesidad cultural, educativa y social de aportar recursos y criterios a los centros de educación infantil de primer ciclo y a sus destinatarios, herramientas que faciliten la educación de las niñas y niños en la comprensión de la realidad sobre la diversidad de género y en el respeto en la igualdad des del nacimiento. Creemos firmemente en la coeducación en los centros, y por eso iniciamos un largo camino de formación y transformación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 298-308
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess