Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els trastorns emocionals greus a l’escola pública de les Illes Balears
Autor/es Sánchez, David ; Piña, Cristina
Matèries en català: Trastorns afectius -- Illes Balears ; Escoles públiques -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en castella: Trastornos afectivos
Matèries en anglès: Affective disorders -- Spain -- Balearic Islands ; Public schools -- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Presentam una introducció als trastorns emocionals greus (TEG) a l’escola pública de les Illes Balears definint què és el trastorn emocional greu en l’àmbit educatiu. Així, determinarem les seves causes i efectes, analitzant els seus equivalents clínics i la seva incidència a les Illes Balears. Aprofundirem en el conflicte competencial que hi ha entre el sector sanitari i educatiu a l’hora de valorar i diagnosticar un TEG, fent menció dels diferents serveis de coordinació que s’han creat al respecte i dels diferents reptes que tenen al davant la coordinació educativo-sanitària. A partir d’aquí determinarem quines són les conseqüències d’aquesta manca de coordinació i acabarem amb un exemple pràctic d’un cas TEG a l’escola pública de les Illes Balears i quines són les passes a seguir, ja que no existeix un protocol d’actuació davant una problemàtica tan complexa. ; [spa] Presentamos una introducción a los trastornos emocionales graves (TEG) en la escuela pú-blica de las Islas Baleares definiendo qué es el trastorno emocional grave en el ámbito educativo. Así, determinaremos sus causas y efectos, analizando sus equivalentes clínicos y su incidencia en las Islas Baleares. Profundizaremos en el conflicto competencial que hay entre el sector sanitario y educativo a la hora de valorar y diagnosticar un TEG, haciendo mención a los diferentes servicios de coordinación que se han creado al respecto y a los diferentes retos que tienen delante la coordinación educativo-sanitaria. A partir de aquí determinaremos cuáles son las consecuencias de esta falta de coordinación y acabaremos con un ejemplo práctico de un caso TEG en la escuela pública de las Islas Baleares y cuáles son los pasos a seguir, ya que no existe un protocolo de actuación ante una problemática tan compleja.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 274-297
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess