Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els adolescents i les pantalles addictives a les Illes Balears
Autor/es Albis, Jordi ; March, Catalina ; Alomar, Joan
Matèries en català: Internet i adolescents -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en castella: Tecnología y jóvenes
Matèries en anglès: Internet and teenagers -- Spain -- Balearic Islands ; Internet addiction -- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] El present estudi és una anàlisi d’una enquesta sobre la relació dels joves de les Illes Balears amb Internet. Com, quan, per què, amb qui o amb què són algunes de les preguntes que es van fer els alumnes de 2n d’ESO de l’Institut de Binissalem quan treballaven el projecte «Pantalles addictives». A través de l’aplicació del mètode científic aconseguiren les dades quantitatives i qualitatives que han permès fer una anàlisi força completa de com es relacionen els adolescents amb Internet. Els resultats indiquen la necessitat de millorar l’acompanyament d’infants i adolescents perquè adquireixin una millor competència digital: entesa no només com la capacitat de fer funcionar un aparell tecnològic sinó sobretot de saber gestionar el temps i l’objectiu pel qual es connecten a Internet i de conèixer-ne els riscos. ; [spa] El presente estudio es un análisis de una encuesta sobre la relación de los jóvenes de las Islas Baleares con Internet. Cómo, cuándo, por qué, con quién o con qué son algunas de las preguntas que se hizo el alumnado de 2º de ESO del instituto de Binissalem cuando trabajaban en el proyecto «Pantallas adictivas». A través de la aplicación del método científico conseguimos los datos cuantitativos y cualitativos que permitieron hacer un análisis bastante completo de cómo se relacionan los adolescentes con Internet. Los resultados indican la necesidad de mejorar el acompañamiento de la infancia y adolescencia para que adquieran una mejor competencia digital: entendida no solo como la capacidad de hacer funcionar un aparato tecnológico, sino sobre todo para saber gestionar el tiempo y el objetivo por el que se conectan a Internet y de conocer los riesgos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 260-273
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess