Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Reflexions a l’entorn del model lingüístic escolar de les Illes Balears
Autor/es Simón, Isabel
Matèries en català: Llenguatge i llengües ; Llengua i ensenyament -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en castella: Lenguas -- Estudio y enseñanza
Matèries en anglès: Language and languages ; Language and education -- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén fer una anàlisi del model lingüístic escolar de les Illes Balears, a partir de la proposta que va presentar, el 2018, una comissió d’experts de la UIB creada amb aquesta finalitat. S’hi analitzen el context social i el marc normatiu vigent a les Illes, i s’hi apunten una sèrie de conclusions al respecte. ; [spa] Este artículo pretende hacer un análisis del modelo lingüístico escolar de las Islas Baleares, a partir de la propuesta que presentó, en 2018, una comisión de expertos de la UIB creada con esta finalidad. Se analizan el contexto social y el marco normativo vigente en las Islas, y se apuntan una serie de conclusiones al respecto.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 246-259
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess