Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Principals aspectes jurídics de l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears
Autor/es Martínez, Mercedes
Matèries en català: Reforma legal -- Illes Balears ; Educació ; Sistema educatiu -- Illes Balears ; Pandèmia
Matèries en castella: Educación ; Legislación
Matèries en anglès: Law reform -- Spain -- Balearic Islands ; Education ; Educational planning -- Spain -- Balearic Islands ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball analitza l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears. Partint del marc normatiu en què s’insereix aquest Avantprojecte, en el context del document elaborat per la plataforma Illes per un Pacte, analitzarem els objectius de la llei, la tramitació administrativa de l’Avantprojecte i l’estructura bàsica de la norma. ; [spa] Este trabajo analiza el Anteproyecto de Ley de Educación de las Illes Balears. Partiendo del marco normativo en el que se inserta este Anteproyecto, en el contexto del documento elaborado por la plataforma Illes per un Pacte, analizaremos los objetivos de la Ley, la tramitación administrativa del Anteproyecto y la estructura básica de la norma.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 234-244
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess