Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Repensant l’educació que volem: visió teoricopràctica de la importància de l’educació emocional a l’escola
Autor/es Tobaruela, Nieves
Matèries en català: Educació -- Avaluació ; Intel·ligència emocional ; Pandèmia
Matèries en castella: Inteligencia emocional
Matèries en anglès: Emotional intelligence ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article reflexiona sobre la necessitat de repensar l’educació posant la mirada en la pràctica de l’educació emocional com un camí per a l’excel·lència educativa dels alumnes. Aquesta excel·lència passa necessàriament per educar també les emocions, tal com recull la literatura científica. Per això, es pretén donar un visió teoricopràctica de la importància i necessitat de treballar el vessant emocional. Farem un recorregut per l’origen científic del constructe d’intel·ligència emocional i els principals models que podem trobar. Parlarem de les bases neurocientífiques que donen suport a l’existència d’un cervell emocional i la seva implicació en l’aprenentatge. Tractarem d’aclarir alguns conceptes clau entorn del constructe d’educació emocional, les competències emocionals, els principals objectius que persegueix, etc. Acabarem reivindicant el paper fonamental que exerceixen els principals agents educatius com a models emocionalment intel·ligents. ; [spa] Este articulo reflexiona sobre la necesidad de repensar la educación poniendo la mirada en la práctica de la educación emocional como un camino hacia la excelencia educativa del alumnado. Esta excelencia pasa necesariamente por educar también las emociones, tal y como apoya la literatura científica. Por este motivo se pretende dar una visión teórico-práctica de la importancia y la necesidad de trabajar la vertiente emocional. Haremos un recorrido por el origen científico del constructo de inteligencia emocional y los principales modelos que podemos encontrar. Hablaremos de las bases neurocientíficas que apoyan la existencia de un cerebro emocional y su implicación en el aprendizaje. Trataremos de aclarar algunos conceptos clave relativos al constructo de educación emocional, las competencias emocionales, los principales objetivos que persigue, etc. Acabaremos reivindicando el papel fundamental que ejercen los principales agentes educativos como modelos emocionalmente inteligentes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 208-223
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess