Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’experiència d’aplicació del Programa de Competència Familiar (PCF 12-16 anys) en el Centre Jovent
Autor/es Maroni, Alicia ; Cloquell, Andreu
Matèries en català: Educació ; Pandèmia
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] L’any 2016, el Programa de Competència Familiar (PCF 12-16) es va incorporar a la cartera de serveis Caixa- Proinfància de la Cooperativa Jovent. Aquell mateix any, l’entitat va desenvolupar una primera experiència amb 15 famílies (mares, pares i fills/es) per tal de millorar el seu funcionament i la capacitat de fer front a les dificultats quotidianes amb bons criteris educatius. L’experiència va formar part, alhora, d’un procés de recerca-acció del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB (GIFES-UIB) que, a més, oferí el seu suport i supervisà l’experiència. En aquest article volem compartir el procés i les pràctiques rellevants que van ajudar a aconseguir els objectius plantejats. ; [spa] En el año 2016, el Programa de Competencia Familiar (PCF 12-16) se incorporó a la cartera de servicios CaixaProinfancia de la Cooperativa Jovent. Ese mismo año, la entidad desarrolló una primera experiencia con 15 familias (madres, padres e hijos/as) con el fin de mejorar su funcionamiento y la capacidad de hacer frente a las dificultades cotidianas con buenos criterios educativos. La experiencia también formó parte de un proceso de investigación-acción del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social de la UIB (GIFES-UIB) que, además, ofreció su apoyo y supervisó la experiencia. En este artículo queremos compartir el proceso y las prácticas relevantes que ayudaron a conseguir los objetivos planteados
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 156-168
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess