Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Consolidació de la tendència ascendent de l’alumnat estranger i distribució municipal a la comunitat balear. Resultats de l’informe PISA 2018 en relació amb l’alumnat immigrant i nadiu
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Immigrants -- Assimilació cultural ; Immigrants -- Illes Balears -- Educació ; Pandèmia
Matèries en castella: Emigración e inmigración ; Educación
Matèries en anglès: Immigrants ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] En el curs 2019-2020 es consolida la tendència ascendent de l’alumnat estranger present al sistema educatiu de les Illes Balears, motivada tant per la condició d’estranger d’una part significativa d’infants nascuts a les Illes Balears com, per altra banda, per una reactivació de la vinguda des de l’exterior de l’arxipèlag per les expectatives econòmiques. A partir d’aquest context general, analitzam les característiques de l’alumnat estranger en relació amb diferents variables: sexe, nacionalitat, distribució per titularitat dels centres, etc. Incorporam enguany la distribució percentual de l’alumnat estranger als municipis de les Illes Balears. Per altra banda, els resultats de l’informe PISA de l’any 2018 confirmen la diferència en els resultats entre l’alumnat immigrant i el nadiu dels països participants. ; [spa] En el curso 2019-2020 se consolida la tendencia ascendente del alumnado extranjero presente en el sistema educativo de las Islas Baleares, motivada tanto por la condición de extranjeros de una parte significativa de niños nacidos en las Islas Baleares como, por otro lado, por una reactivación de la llegada desde el exterior del archipiélago a causa de las expectativas económicas. A partir de este contexto general, analizamos las características del alumnado extranjero en relación con diferentes variables: sexo, nacionalidad, distribución por titularidad de los centros, etc. Incorporamos este año la distribución porcentual del alumnado extranjero en los municipios de las Islas Baleares. Por otro lado, los resultados del informe PISA del año 2018 confirman la diferencia en los resultados entre el alumnado inmigrante y el nativo de los países participantes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 124-142
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess