Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució dels resultats en competència matemàtica de l’alumnat de les Illes Balears
Autor/es Garí, Rut ; Real, Xavier
Matèries en català: Matemàtica ; Educació ; Competències bàsiques -- Illes Balears ; Aptitud ; Pandèmia
Matèries en castella: Matemáticas ; Educación ; Educación primaria -- Competencias básicas ; Aptitud
Matèries en anglès: Mathematics ; Core competencies -- Spain -- Balearic Islands ; Ability ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] En l’estudi següent es presenta una anàlisi de l’evolució dels resultats en matemàtiques obtinguts pels alumnes de les Illes Balears, tant en les avaluacions internes com externes, en els darrers cursos escolars de les etapes d’ensenyament obligatori. Es posa especial atenció en el darrer nivell de l’educació primària i educació secundària obligatòria, i en les avaluacions externes, els resultats de les quals es desagreguen per illa, titularitat del centre i gènere de l’alumnat. Finalment, es comparen entre si per tal de mostrar una fotografia de la situació actual dels alumnes de les Illes Balears pel que fa a la competència matemàtica. ; [spa] En el siguiente estudio se presenta un análisis de la evolución de los resultados en matemáticas obtenidos por los alumnos de las Islas Baleares, tanto en las evaluaciones internas como externas, en los últimos cursos escolares de las etapas de enseñanza obligatoria. Se pone especial atención en el último nivel de la educación primaria y educación secundaria, y en las evaluaciones externas, cuyos resultados se desagregan por isla, titularidad del centro y género del alumnado. Finalmente, se comparan entre si para mostrar una fotografía de la actual situación de los alumnos de las Islas Baleares con respecto a la competencia matemática.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 110-123
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess