Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La UNED: visionària i pionera. La semipresencialitat com a model d’educació futura
Autor/es Vega Avelaira, Judit
Matèries en català: Ensenyament a distància -- Espanya ; Extensió universitària -- Espanya ; Pandèmia
Matèries en castella: Enseñanza a distancia -- España ; Extensión universitaria -- España
Matèries en anglès: Distance education -- Spain ; University extension -- Spain ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] A començaments de la dècada dels setanta es va decidir crear a Espanya la Universidad Libre a Distancia, en l’escut de la qual apareixia un colom. La idea va ser acceptada positivament, però no el nom ni el logotip. Per fi, l’agost de 1972, un decret llei1 dona vida a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que comença de manera modesta, amb només tres despatxos: un per al Rectorat, un altre per a la Secretaria General i un tercer per al Gabinet de Premsa; ubicats al Caserón de San Bernardo, al districte centre de Madrid, comparteixen espai amb el Consejo Nacional de Educación. ; [spa] Al principio de la década de los 70 se decide crear en España la Universidad Libre a Distancia, en cuyo escudo aparecía una paloma. La idea es positivamente aceptada, pero no el nombre ni el logotipo. Por fin, en agosto de 1972, un Decreto Ley da vida a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que comienza modesta con sólo 3 despachos: uno para el Rector, otro para la Secretaría General y otro para el Gabinete de Prensa, ubicados en el Caserón de San Bernardo, en el distrito centro de Madrid, compartiendo espacio con el Consejo Nacional de Educación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 74-84
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess