Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Associacions de pares i mares d’alumnes. La participació de les famílies com a col·lectiu
Autor/es Guerrero, Miquel Àngel ; Ferrer, Glòria ; Cebrián, Catalina
Matèries en català: Educació ; Família i escola -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes
Matèries en castella: Familia y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Home and school -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals
Resum-Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 388-400
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess