Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El grau de protocol i organització d’esdeveniments al context espanyol i europeu
Autor/es Perelló, Maria del Mar ; Moreno, María José
Matèries en català: Educació ; Universitats
Matèries en castella: Universidades
Matèries en anglès: Education ; University education system
Resum-Abstract:  [cat] L’estudi del protocol i l’organització d’esdeveniments és relativament recent en el context espanyol universitari. Tan sols sis universitats l’ofereixen a nivell de titulació de grau. No obstant això, es tracta d’una formació amb àmplia tradició en la resta d’Europa i del món. Aquest treball forma part d’una recerca major i aquí es presenta el Grau en Protocol i Organització d’Esdeveniments, que s’imparteix a l’Escola Universitària de Turisme ‘Felipe Moreno’ (centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears). Es mostra una anàlisi d’aquesta titulació en el context espanyol i europeu. Per a això, s’ha dut a terme una recerca de caràcter exploratori i descriptiu. ; [spa] El estudio del protocolo y la organización de eventos es relativamente reciente en el contexto español universitario. Tan solo seis universidades lo ofertan a nivel de titulación de grado. Sin embargo, se trata de una formación con amplia tradición en el resto de Europa y del mundo. Este trabajo forma parte de una investigación mayor y aquí se presenta el Grado en Protocolo y Organización de Eventos, que se imparte en la Escuela Universitaria de Turismo ‘Felipe Moreno’ (centro adscrito a la Universidad de las Islas Baleares). Se muestra un análisis de esta titulación en el contexto español y europeo. Para ello, se ha llevado a cabo una investigación de carácter exploratorio y descriptivo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 376-385
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess