Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Alfabetització digital: reptes educatius per integrar els adults en el maneig de les TIC
Autor/es Julvé, Catalina
Matèries en català: Educació ; Alfabetització digital -- Espanya
Matèries en castella: Alfabetización digital -- España ; Educación
Matèries en anglès: Education ; Electronic information resource literacy -- Spain
Resum-Abstract:  [cat] En aquest capítol es presenta una síntesi del Treball de Fi de Grau (TFG) en Ciències de la Informació i Comunicació realitzat a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) «Alfabetització digital: reptes educatius per integrar els adults en el maneig de les TIC» el curs 2018-2019. Aquest estudi ha estat dirigit per Ruth Pagès Parra, tutoritzat per Adrián Caraballo González i realitzat amb la col·laboració de Radio ECCA. Per a la seva elaboració, es prengué una mostra d’un grup d’adults d’entre 30 i 45 anys que van ser formats en un sistema d’aprenentatge basat en videoconferència per facilitar l’assimilació de la formació en línia. Dels resultats s’extreuen evidències d’utilitat per planificar activitats d’alfabetització digital. ; [spa] En este capítulo se presenta una síntesis del Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Ciencias de la Información y Comunicación realizado a través de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) «Alfabetización digital: retos educativos para integrar los adultos en el manejo de las TIC», durante el curso 2018-2019. Este estudio ha sido dirigido por Ruth Pagès Parra, tutorizado por Adrián Caraballo González y realizado con la colaboración de Radio ECCA. Para su elaboración, se tomó una muestra de adultos de entre 30 y 45 años de edad que fueron formados en un sistema de aprendizaje basado en videoconferencia para facilitar la asimilación de la formación en línea. De los resultados se extraen evidencias de utilidad para planificar actividades de alfabetización digital.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 356-375
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess