Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El projecte Galàxia 3.1 del Col·legi Sant Pere: una experiència de treball en equip
Autor/es Puigserver, Agustí
Matèries en català: Educació ; Docència en equip -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Docencia ; Enseñanza en equipo -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Teaching teams -- Spain -- Balearic Islands (Majorca)
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article vol donar a conèixer una experiència pedagògica innovadora implementada a sisè de primària i a primer d’ESO del Col·legi Concertat Sant Pere. Es descriuen tres transicions que han escomès amb èxit: el pas de les aules ordinàries a un espai educatiu multitasca que unifica tres grups, la transició de l’individualisme docent al treball en equip i, per acabar, s’exposa com incideix aquest model inclusiu a l’atenció a la diversitat. ; [spa] Este artículo quiere dar a conocer una experiencia pedagógica innovadora implementada en sexto de primaria y en primero de la ESO del Colegio Concertado Sant Pere. Se describen tres transiciones que han acometido con éxito: el paso de las aulas ordinarias a un espacio educativo multitarea que unifica tres grupos, la transición del individualismo docente al trabajo en equipo y, para acabar, se expone cómo incide este modelo inclusivo en la atención a la diversidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 342-354
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess