Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     “Joieria Gràfica”, un projecte creatiu de l’Escola d’Art de Menorca
Autor/es Vidal, Neus
Matèries en català: Educació ; Escoles de Belles Arts -- Menorca ; Arts decoratives -- Menorca
Matèries en castella: Arte -- Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Escuelas de arte -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Art schools -- Spain -- Balearic Islands (Minorca) ; Decorative arts -- Spain Balearic Islands (Minorca)
Resum-Abstract:  [cat] El projecte “Joieria Gràfica” és una proposta innovadora i creativa que es va fonamentar en el treball en equip i en la coordinació entre els dos cicles formatius d’arts plàstiques i disseny que s’imparteixen a l’Escola d’Art de Menorca i que pertanyen a diferents famílies professionals: Procediments de joieria i Assistència al producte gràfic imprès (APGI). Va néixer arran de l’experiència prèvia en coordinacions interdisciplinàries i de la formació d’un grup professors en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea). Els resultats del projecte es van presentar al Congrés d’Innovació Educativa de les Illes Balears. ; [spa] El proyecto “Joyería Gráfica” es una propuesta innovadora y creativa que se fundamenta en el trabajo en equipo y en la coordinación entre los dos ciclos formativos de artes plásticas y diseño que se imparten en la Escuela de Arte de Menorca y que pertenecen a diferentes familias profesionales: Procedimientos de Joyería y Asistencia al Producto Gráfico Impreso (APGI). Nació a raíz de la experiencia previa en coordinaciones interdisciplinares y de la formación de un grupo profesores en el Programa de Formación y Transferencia de Impulso de las Competencias Sociales y Creativas (ICSCrea). Los resultados del proyecto se presentaron en el I Congreso de Innovación Educativa de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 316-323
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess