Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’experiència de Mira, Monti-sion imaginant, renovant l’aprenentatge
Autor/es Barceló, Rafel
Matèries en català: Educació ; Ensenyament secundari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; High schools -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article vol descriure el procés de planificació i implantació del model MIRA —Monti-sion imaginant, renovant l’aprenentatge— al col·legi Monti-sion de Palma. Un canvi sistèmic de model educatiu en un col·legi catalogat de tradicional i academicista. ; [spa] Este artículo pretende describir el proceso de planificación e implantación del modelo MIRA —Montesión imaginando, renovando el aprendizaje— en el colegio Montesión de Palma. Un cambio sistémico del modelo educativo en un colegio catalogado de tradicional y academicista.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 308-315
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess