Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La millora dels aprenentatges i la seua sostenibilitat al CEIP Can Misses
Autor/es Amorós, Joan
Matèries en català: Educació ; Escoles primàries -- Illes Balears -- Eivissa (Ca'n Mises) ; Educació primària -- Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Educación primaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Elementary schools -- Spain --Balearic Islands (Ibiza - Ca'n Mises)
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén analitzar la transformació educativa del CEIP Can Misses, tot fent referència a aquells aspectes més transcendentals que l’anàlisi de les polítiques internacionals ha posat en evidència que són necessaris per a la sostenibilitat de les millores, i acaba fent una proposta basada en la pròpia experiència del centre, i sense abandonar dita relació amb l’anàlisi de diferents països, de quines són les passes a seguir per donar-li continuïtat i fer-la sostenible en l’àmbit de centre, de xarxa i de l’administració. ; [spa] Este artículo pretende analizar la transformación educativa del CEIP Can Misses, haciendo referencia a aquellos aspectos más trascendentales que el análisis de las políticas internacionales ha puesto en evidencia como necesarios para la sostenibilidad de las mejoras, y termina haciendo una propuesta basada en la propia experiencia del centro, y sin abandonar dicha relación con el análisis de diferentes países, de cuáles son los pasos a seguir para darle continuidad y hacerla sostenible en el ámbito de centro, de red y de la administración.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 292-306
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess