Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Passat, present i desig de futur del Nou Llevant – Soledat Sud: projecte artístic transdisciplinari ‘Re-habitar el barrio’
Autor/es Salvà-Tomàs, Pere A. ; Jaume-Adrover, Magdalena ; Berbel-Gómez, Noemy
Matèries en català: Educació ; Barris -- Illes Balears -- Mallorca ; Acadèmies, societats culturals, etc -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Mallorca
Matèries en anglès: Education ; Neighborhood -- Spain -- Balearic Islands (Majorca) ; Learned institutions and societies -- Spain -- Balearic Islands (Majorca)
Resum-Abstract:  [cat] Aquest text pretén donar a conèixer el programa artístic transdisciplinari d’intervenció socioeducativa basat en la interconnexió universitat, escola i societat implementat en el barri Nou Llevant – Soledat Sud de Palma, en el marc del projecte I+D+i ‘Re-habitar el barrio’. Es presenta una aproximació a les característiques socioterritorials del Nou Llevant – Soledat Sud per conscienciar sobre el seu passat, present i futur. Finalment, es relacionen les accions artístiques-formatives dutes a terme fins al moment en el projecte i el seu abast pròxim. ; [spa] Este texto pretende dar a conocer el programa artístico transdisciplinar de intervención socioeducativa basado en la interconexión universidad, escuela y sociedad implementado en el barrio Nou Llevant-Soledad Sur de Palma, en el marco del proyecto I+D+i ‘Re-habitar el Barrio’. Se presenta una aproximación a las características socio-territoriales del Nou Llevant-Soledad Sur para concienciar sobre su pasado, presente y futuro. Finalmente, se relacionan las acciones artístico-formativas llevadas a cabo hasta el momento en el proyecto y su alcance próximo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 252-266
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess