Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La influència de l’entorn familiar en els processos educatius d’adolescents immigrants
Autor/es Mir, Andreu
Matèries en català: Educació -- Illes Balears ; Família i escola -- Illes Balears ; Emigració i immigració
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Familia y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Home and school -- Spain -- Balearic Islands ; Emigration and immigration
Resum-Abstract:  [cat] En el decurs dels primers anys de vida, la significació del context familiar passa de ser gairebé absoluta durant la infantesa a perdre valor quan arriba l’adolescència. Les ànsies d’autonomia de la persona obliguen a redefinir els rols de l’entorn familiar en els processos educatius dels joves. L’impacte d’aquests canvis assumeix transcendència en els adolescents d’origen immigrant, que sumen a la complexitat inherent de l’evolució vital el procés de canvi cultural. ; [spa] Durante los primeros años de vida, la significación del contexto familiar pasa de ser prácticamente absoluta durante la infancia a perder valor cuando llega la adolescencia. Las ansias de autonomía de la persona obligan a redefinir los roles de la familia en los procesos educativos de los jóvenes. El impacto de estos cambios asume trascendencia en los adolescentes de origen inmigrante, que suman a la complejidad inherente de la evolución vital el cambio cultural.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 210-219
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess