Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’alumnat estranger present al sistema educatiu de les Illes Balears, característiques i comparació dels resultats acadèmics en relació amb l’alumnat espanyol
Autor/es Vidaña, Luis
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Spain ; Emigració i immigració ; Alumnes ; Avaluació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Estudiantes estranjeros -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Balearic Islands -- Spain ; Evaluation ; Emigration and immigration
Resum-Abstract:  [cat] El present treball fa referència a l’alumnat estranger matriculat al sistema educatiu de les Illes Balears durant el curs 2018-2019 i pretén una doble finalitat: en primer lloc, seguir la línia expositiva d’anys anteriors pel que fa a les dades bàsiques que expliquen la seva dimensió, distribució per diferents variables (tipologia de centres educatius, illes, modalitats d’estudis, sexe, continent i nacionalitat, etc.) i, en segon lloc, fer una comparació dels resultats acadèmics dins l’ensenyament obligatori (educació primària i ESO) entre l’alumnat espanyol i l’alumnat estranger. ; [spa] El trabajo que presentamos hace referencia al alumnado extranjero matriculado en el sistema educativo de las Islas Baleares durante el curso 2018-2019 y pretende una doble finalidad: en primer lugar, seguir la línea expositiva de años anteriores en referencia a los datos básicos que explican su dimensión, distribución por diferentes variables (tipología de centros educativos, islas, modalidades de estudios, sexo, continente y nacionalidad, etc.) y, en segundo lugar, hacer una comparativa de los resultados académicos dentro de la enseñanza obligatoria (Educación Primaria y ESO) entre el alumnado español y el alumnado extranjero.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 190-208
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess