Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Grans professionals sense cap tipus de reconeixement oficial
Autor/es Sancho, Joan Antoni
Matèries en català: Educació ; Competències professionals -- Illes Balears ; Professors -- Formació -- Illes Balears
Matèries en castella: Profesores -- Formación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Vocational qualifications -- Spain -- Balearic Islands ; Teachers
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén descriure de manera detallada el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, tot amb la intenció de difondre en el sector educatiu, i per extensió a la ciutadania en general, un procés en general molt desconegut però de gran utilitat per a professionals amb dilatada experiència en el seu sector i que no disposen de cap titulació relacionada amb el seu treball. Un reconeixement que al final millora la qualitat a les diverses professions i permet potenciar la formació contínua al llarg de la vida professional. ; [spa] Este artículo pretende describir de manera detallada el procedimiento para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, todo con la intención de difundir en el sector educativo, y por extensión a la ciudadanía en general, un proceso en general muy desconocido, pero de gran utilidad para profesionales con dilatada experiencia en su sector y que no disponen de ninguna titulación relacionada con su trabajo. Un reconocimiento que al final mejora la calidad en las diversas profesiones y permite potenciar la formación continua a lo largo de la vida profesional.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 112-139
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess