Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema universitari a les Illes Balears
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu ; Cabellos, Albert
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears ; Universitats -- Illes Balears ; Ensenyament universitari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education -- Balearic Islands ; Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands ; Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] En el 40è aniversari de la creació de la UIB, els resultats obtinguts el curs 2017-2018 en docència, recerca i transferència palesen la fortalesa de l’activitat docent i investigadora del professorat i dels grups de recerca de la Universitat, i consoliden la UIB com la universitat generalista de referència a les Illes Balears i una de les 25 millors universitats de l’Estat. Fruit de la qualitat de la docència i de l’impacte de la recerca, la UIB ha aconseguit aquest curs posicions destacades en els rànquings universitaris i en les enquestes de qualitat acadèmica. La resta del sistema universitari present a les Illes també ha continuat millorant la seva oferta i la capacitat docent que acredita. La resta del sistema universitari present a les Illes també ha continuat millorant la seva oferta i la capacitat docent que acredita. ; [spa] En el 40 aniversario de la creación de la UIB, los resultados obtenidos el curso 2017-2018 en docencia, investigación y transferencia evidencian la fortaleza de la actividad docente e investigadora del profesorado y de los grupos de investigación de la Universidad, y consolidan la UIB como la universidad generalista de referencia en las Islas Baleares y una de las 25 mejores universidades del Estado. Fruto de la calidad de la docencia y del impacto de la investigación, la UIB ha conseguido este curso posiciones destacadas en los rankings universitarios y en las encuestas de calidad académica. El resto del sistema universitario presente en las Islas también ha continuado mejorando su oferta y la capacidad docente que acredita.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 94-110
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess