Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La universitat espanyola a debat, dues dècades després de la Declaració de Bolonya
Autor/es Mairata Creus, María Jesús ; Montaño Moreno, Juan José
Matèries en català: Educació -- Espanya ; Bologna -- Declaració ; Universitats -- Espanya
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain ; Bologna -- Declaration ; Universities and colleges -- Spain
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén analitzar, dues dècades després de la Declaració de Bolonya, els seus eixos estratègics fonamentals, les conseqüències i els efectes del procés de convergència europea a la universitat espanyola. Després d’una dècada, aproximadament, d’oferir títols adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES), s’observa a les institucions universitàries una trajectòria positiva, de la mateixa manera es fa palesa la important quantitat d’objectius assolits, però també s’identifiquen algunes disfuncions i/o incongruències en les nostres institucions universitàries que dificulten la plena consecució d’algunes de les metes previstes. ; [spa] Este trabajo pretende analizar, dos décadas después de la Declaración de Bolonia, sus ejes estratégicos fundamentales, las consecuencias y los efectos del proceso de convergencia europea en la universidad española. Después de una década, aproximadamente, de ofrecer títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se observa en nuestras instituciones universitarias una trayectoria positiva, de la misma manera se hace evidente la importante cantidad de objetivos alcanzados, pero también se identifican algunas disfunciones y/o incongruencias en nuestras instituciones universitarias que dificultan la plena consecución de algunas de las metas previstas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 78-92
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess