Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Avaluar la competència, avaluar per ser més competent
Autor/es Sanmartí, Neus
Matèries en català: Educació ; Autoavaluació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; Self-evaluation
Resum-Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 16-27
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess