Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’encaix del PIP en la cultura educativa del CEIP Llevant
Autor/es Claustre de professors
Matèries en català: Educació ; Educació primària -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación primaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Schools -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquesta exposició pretén donar a conèixer l’evolució duita a terme dins el CEIP Llevant d’Inca, que, partint d’una realitat diguem-ne adversa, ha dirigit la mirada cap a una clara millora educativa, mitjançant un treball de reestructuració del dia a dia, una cohesió de l’equip docent i cap al compromís de la tasca de transformació interna. ; [spa] Esta exposición pretende dar a conocer la evolución llevada a cabo desde el CEIP Llevant de Inca, que, partiendo de una realidad, digamos adversa, ha dirigido la mirada hacia una clara mejora educativa, mediante un trabajo de reestructuración del día a día, una cohesión del equipo docentre y hacia el compromiso de la tarea de transformación interna.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 396-405
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess