Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa
Autor/es Perelló, Manel
Matèries en català: Educació ; Ensenyament -- Innovacions -- Illes Balears
Matèries en castella: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article es divideix en tres parts. La primera part pretén explicar les característiques de les convocatòries de plans d’innovació pedagògica com una iniciativa per a promoure la innovació i millora del sistema educatiu a partir dels centres docents com a motor del canvi. La segona part analitza el paper de l’administració en els processos de canvi en què es troben els centres docents, què s’està fent a administracions educatives d’altres comunitats autònomes i a altres sistemes educatius, així com allò que proposen importants estudis internacionals. La tercera recull propostes per al debat sobre allò que l’administració educativa podria fer per a facilitar la innovació. ; [spa] Este artículo se divide en tres partes. La primera parte pretende explicar las características de las convocatorias de Planes de Innovación Pedagógica como una iniciativa para promover la innovación y mejora del sistema educativo a partir de los centros docentes como motor del cambio. La segunda parte analiza el papel de la administración en los procesos de cambio en que se encuentran los centros docentes, qué se está haciendo en administraciones educativas de otras Comunidades Autónomas y en otros sistemas educativos, así como lo que proponen importantes estudios internacionales. La tercera recoge propuestas para el debate sobre lo que la Administración educativa podría hacer para facilitar la innovación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 336-350
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess